نمی گویم تمام مردها در هر لحظه به انتظار خنده ی شما نشسته اند تا شما بخندی و اونا سوء استفاده کنند، نخیر اما در هر حال عده ای هستند و باید شما احتیاط نمایید.

نظر بنده:

اول:

اگر در یک جا مردی نامحرم حضور داشت از شوخی بپرهیزید، چون همانطور که گفتم ممکنه خنده ی شما نوعی لذت و وسوسه ایجاد کنه. همین لذت سبب دو معضل میشه.

معضل اول اینه اطرافیانت ممکنه خیال و فکر می کنند که شما به خاطر حضور اون مرد شوخی میکنی و می خندی تا غیر مستقیم بهش نخ بدید. 

خانم های همجنس خودت گاهی بهت تهمت میزنند یا ممکنه اون مردی که در حضورش زیاد میخندی نامزد یا شوهر اون مرد باشه و یا پنهانی دوست و معشوقه ی یکی از اون خانم ها باشه و شما خبر نداری.

وقتی شما جلوی اون مرد با رفیق های خانمت می خندی ممکنه همین نامزدش یا معشوقه ش یا خانم اون مرد فکر کنه قصد نخ دادن و خودشیرینی داری و کافیه اون مرد با شوخی های شما بخنده دیگه تهمت و شکاکی آغاز خواهد شد.

مگر چندی پیش خانمی نگفت که با یک مرد کمی خندیده ولی فردایی نامزدش که ازش جدا شده بود نسبت به اون خانمه شکاکش شده بود و بهش گفته گویا به سبب شما از من دلسرد شده و... .

معضل دیگر این است که مرد چون شما می خندین و شادی می کنین با عرض معذرت ممکنه کم کم به فکر این بیافته که شما برای دوستی و صمیمیت خیلی راحت میتونی در دسترس مردان باشی و در نتیجه جوری در تلاش برای دسترسی شما و باشه و خیال میکنه حتما از خانم هایی هستید که به مردها راحت پا میدند. 

(من مرد هستم میدونم که برخی مردها چنین ذهنی دارند). تحریک در اینجا یعنی همین خنده به احتمال زیاد موجب نگاه هیز و عوارض احتمالی بعدی خواهد شد... مثلا ممکنه جوری شماره ات رو گیر بیاره و قصد ایجاد دوستی در اینستا و تلگرام و یا در مجلس و جمع دوستانه جوری باهات حرف بزنه که دیگران فکر کنند حتما قبلا شما نخ دادی بهش یا خلاصه رابطه ای میان شما هست...

دوم: 

نکته ی مهم اینکه من نمیگویم خندیدن با نامحرم حرام هست یا نه اما برخی امور اگر چه خود به خود ممکنه حرام نباشند اما با توجه به آثار بعدیش رعایت بشه بهتره. با توجه به خرابی زمانه ما و افزایش فانتزی جنسی مردها به سبب فساد گسترده خنده در حالت اولش شاید امری معمولی است و مشکلاتی نداره و شاید فکر کنی خندیدن با یک مرد فقط نوعی احترام و همراهی و فقط اما به نظر بنده هم می توان احترام گذاشت و هم بیخود و بی جهت با نامحرم نخندید...(حتی با پسری خیلی کوچکتر از خودت) .

گر خنده غیر قابل کنترل باشه مورد تازه اونم در حد کوتاه و حالت خنده ی سنگین.

نمیگم خنده ی یک خانم برای تمام مردها تحریک آمیزه. نه خیر اما برخی مردها (دیدم و شنیدم)به نوعی خنده ی برخی خانم ها تحریک میشند و در نتیجه به اون خانمه نگاه کثیف و تخیل جنسی خواهند داشت به سبب لذتی که خنده ی اون خانمه در او ایجاد کرده ...

سوم:

برخی مردها با نوعی خنده ی مخصوص زنان ممکنه تحریک بشند. مثلا یکی با خنده ی قهقهه تحریک میشه برخی با خنده ی ملایم. بنابراین در حد توان کلا از خنده ی ملایم تون هم پرهیز نمایید و جدی باشید (نه اخمو). 

شما از دل هیچ مردی خبر ندارید و  برخی مردها که با خنده خانم ها تحریک میشند گاهی ممکنه خودشان هم به دلایلی نخواهند اعتراف کنن.

چهارم:

به فرض مثال مرد با صدا و طرز خنده ی شما تحریک نشد و قلبش پاک هست اما ممکنه مردی دیگر تحریک بشه و شما نمی دونی کدام مرد تحریک میشه و کدام تحریک نمیشه، پس بهتره به روی هیچ مردی نامحرم نخندی. یا ممکنه یک مرد در هر حال روز اول دلش پاک پاک باشه بعدها ممکنه کم کم حالت خنده ی شما براش جذاب باشه و ...

 

 

 

احادیث در مورد ارتباط با نامحرم ,   احکام شوخی با نامحرم خامنه ای,  با نامحرم چگونه رفتار کنیم,  حدود ارتباط با نامحرم,     حکم صحبت با نامحرم,    شوخی با همکار نامحرم ,   صحبت با نامحرم در قرآن,   صحبت غیرضروری با نامحرم