سلام

دختری هستم که تو خونه هیچ وقت نمی تونم منظم باشم، موهام رو شونه نمی کنم، یا صبح بیدار میشم صورتم رو نمی شورم، لباس های خوشگل خوشگل نمی پوشم و این که وسایل شخصی ام  نامرتبه تختم رو مرتب نمی کنم، این کار هم باعث کم شدن روحیه من شده و هم این که می ترسم با همین عادت ازدواج کنم و باعث سرد شدن همسرم بشم، کما این که ظاهر خوبی دارم و در کل نامرتبی باعث کم آوردن تو زمان هم میشه.

البته بگم نه مشکلی مثل افسردگی دارم و نه چیز دیگه ای، تو جامعه فعالم، دختر شاد و با نشاطی هستم ولی متاسفانه از بچگی به خاطر تنبلی یا نمی دونم دقیقا چرا عادت نکردم به منظم بودن.